Wójcik-Łagan, Hanna, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska