ŁASZKIEWICZ, Hubert, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska