NOWAK, IZABELA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska