TRZECIAKOWSKI, Lech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska