WOŹNIAK, Marek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska