SZARADOWSKI, Piotr, School of Form/ Uniwersytet SWPS, Polska