WITEK, Piotr, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej, Polska