TRABA, Robert, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie/ Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska