WERNER, Wiktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska