Werner, Wiktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska