Wrzosek, Wojciech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska