Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 1, Nr 3 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII A CELE I WARTOŚCI TOWARZYSZĄCE STUDIOWANIU HISTORII Abstrakt  PDF
Wiktor Werner
 
Vol 2, Nr 4 (2017) KOMPARATYSTYKA NA POGRANICZU DZIEDZIN Abstrakt  PDF
Violetta JULKOWSKA
 
Vol 4, Nr 6 (2017) HISTORYK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. KILKA UWAG WOKÓŁ TEKSTU JANA POMORSKIEGO Polityzacja/mitologizacja historii, czyli w czym neuronauka (i metodologia) może pomóc badaczowi historii najnowszej? Abstrakt  PDF
Rafał STOBIECKI
 
Vol 1, Nr 3 (2017) POGLĄDY WANDY MOSZCZEŃSKIEJ NA PRZEDMIOT, ZADANIA I WARSZTAT BADAWCZY HISTORII HISTORIOGRAFII Abstrakt  PDF
Jerzy Maternicki
 
Vol 2, Nr 4 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII W PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ - PRZYKŁAD POZNAŃSKI Abstrakt  PDF
Tomasz FALKOWSKI
 
Vol 2, Nr 4 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Abstrakt  PDF
Katarzyna BŁACHOWSKA
 
Vol 2, Nr 4 (2017) WSPÓLNOTA I ZMIANA. DWUGŁOS O PRZECIW-HISTORII Abstrakt  PDF
Maria SOLARSKA, Maciej BUGAJEWSKI
 
Vol 1, Nr 3 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII: KSIĄŻKA TELEFONICZNA, CZY FRAGMENT SOCJOLOGII WIEDZY? Abstrakt  PDF
Marcin Kula
 
Vol 1, Nr 3 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII. STUDIUM Z DZIEJÓW TOŻSAMOŚCI DYSCYPLINY NA PRZYKŁADZIE OŚRODKA ŁÓDZKIEGO Abstrakt  PDF
Rafał Stobecki
 
Vol 1, Nr 3 (2017) INTERPRETACJE PRZESZŁOŚCI. PRZEMIANY OBRAZU WYDARZEŃ, POSTACI I PROCESÓW DZIEJOWYCH W LITERATURZE HISTORYCZNEJ (Z REFLEKSJI NAD NAUCZANIEM O DZIEJACH HISTORIOGRAFII) Abstrakt  PDF
Dorota Malczewska-Pawelec
 
Vol 2, Nr 4 (2017) POLSKA HISTORIOGRAFIA PROCESÓW O CZARY. ZARYS PROBLEMU Abstrakt  PDF
Łukasz HAJDRYCH
 
Vol 1, Nr 3 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII JAKO DZIEJE MYŚLENIA HISTORYCZNEGO Abstrakt  PDF
Wojciech Wrzosek
 
Vol 1, Nr 3 (2017) CZTERY TEZY O HISTORII HISTORIOGRAFII Abstrakt  PDF
Tomasz Falkowski
 
Vol 2, Nr 4 (2017) LUBELSKA SZKOŁA METODOLOGII HISTORII W INSTYTUCIE HISTORII UMCS W LUBLINIE Abstrakt  PDF
Piotr WITEK, Ewa SOLSKA
 
Vol 1, Nr 3 (2017) BIG DATA I WIZUALIZACJA ”KILKA” UWAG O PROBLEMACH I DYLEMATACH WSPÓŁCZESNEGO HISTORYKA HISTORIOGRAFII Abstrakt  PDF
Andrzej Radomski
 
Vol 1, Nr 3 (2017) O HISTORII HISTORIOGRAFII. KILKA REFLEKSJI O SUBDYSCYPLINIE Abstrakt  PDF
Hanna Wójcik-Łagan
 
Vol 2, Nr 4 (2017) WARSZAWSKIE ŚRODOWISKO HISTORYKÓW HISTORIOGRAFII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UCZONYCH ZWIĄZANYCH Z INSTYTUTEM HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK Abstrakt  PDF
Zbigniew ROMEK
 
Vol 1, Nr 3 (2017) ŁÓDZKI OŚRODEK HISTORIOGRAFICZNY. ŚRODOWISKO, BADANIA, DYDAKTYKA* Abstrakt  PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
Vol 1, Nr 3 (2017) HISTORIA HISTORIOGRAFII JAKO HISTORIA PRAWDY. DWUGŁOS O PODSTAWACH TEORETYCZNYCH HISTORII HISTORIOGRAFII JERZEGO TOPOLSKIEGO Abstrakt  PDF
Maria Solarska, Maciej Bugajewski
 
Vol 1, Nr 3 (2017) ZAJĘCIA Z HISTORII HISTORIOGRAFII W INSTYTUCIE HISTORII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Abstrakt  PDF
Joanna Pisulińska
 
Vol 1, Nr 3 (2017) BADANIA PROWADZONE W ZAKŁADZIE HISTORII HISTORIOGRAFII I METODOLOGII HISTORII INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO (2001-2016) Abstrakt  PDF
Paweł Sierżęga
 
Vol 4, Nr 6 (2017) TRZY ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII PAŃSTWOWEJ Abstrakt  PDF
Mariusz MAZUR
 
Vol 1, Nr 2 (2016): DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO DZIEDZICTWO PAMIĘCI 2 THE PORTRAYAL OF ANDREJ HLINKA IN SLOVAK HISTORIOGRAPHY Abstrakt  PDF (English)
Róbert Letz
 
Vol 1, Nr 3 (2017) OD DZIEJÓW HISTORIOGRAFII DO DZIEJOWOŚCI TEKSTÓW HISTORIOGRAFICZNYCH Abstrakt  PDF
Violetta Julkowska
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo