[1]
Kopczyński, K. 2021. Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. 30, 39 (grudz. 2021), 139–155. DOI:https://doi.org/10.14746/i.2021.39.07.