[1]
Makuch, S. 2023. Rola regulacji prawnych w kształtowaniu treści gier i mechanizmów ich promocji na przykładzie wybranych zagadnień ochrony konsumentów. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. 33, 42 (lip. 2023), 163–173. DOI:https://doi.org/10.14746/i.2023.33.42.11.