(1)
Flagmańska, A. Autor Telewizyjny? Przypadek Matthew Weinera. 10.14746/i 2018, 21, 302–311.