(1)
Sikorska, J. Uniwersalizm W Etiudzie Dokumentalnej Lecieć – Nie Lecieć W reżyserii Anieli Gabryel. 10.14746/i 2014, 15, 185-194.