(1)
Śmiałowski , . P. Aleksander Scibor-Rylski W Tandemach: Z Kawalerowiczem, Kutzem I Hofmanem. 10.14746/i 2019, 26, 5-33.