(1)
Małgorzata Hendrykowska, M. H. Ważyk – Ford – Starski. Historia Pewnego Scenariusza. 10.14746/i 2019, 26, 35-61.