(1)
Skowronek, B. Warstwa Werbalna ścieżki dźwiękowej Jako Element współbudowania Przestrzeni W Filmie. 10.14746/i 2020, 27, 215–223.