(1)
Gajewska, G. Myśleć fantastyką. Przez Science Fiction Do Posthumanizmu. 10.14746/i 2021, 28, 5-19.