(1)
Rojek, P. Figura Mitologicznej Kasandry W Filmach Science Fiction. 10.14746/i 2021, 28, 234-246.