(1)
KolasiƄska-Pasterczyk, I. Filmowe Reprezentacje Ostatniej Wieczerzy Jako Locus Theologicus (trzy Wizje Biblijnej Sceny). 10.14746/i 2021, 30, 27-45.