(1)
Piskorska , A. M. Poświęcić niepewność – Prolegomena Do Badań Nad Kinem Postsekularnym. 10.14746/i 2021, 30, 47-66.