(1)
Kłys , T. Abel Gance Po Trzykroć oskarża: Metafizyka I Apokaliptyczna Wyobraźnia W służbie Pacyfizmu. 10.14746/i 2021, 30, 67-94.