(1)
Bohdziewicz , J. Transfiguracja – Piękna złośnica Jacques’a Rivette’a W świetle Mimo-Sekularnej myśli O Filmie I Mediach światłowodowych. 10.14746/i 2021, 30, 95-118.