(1)
Czaja , J. W Poszukiwaniu Hierofanii – O Filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej. 10.14746/i 2021, 30, 201-216.