(1)
Mróz, K. Zmiany Percepcji W Wyniku oddziaływania Nowych mediów I Nowych Modeli Odbioru dzieła Filmowego. 10.14746/i 2013, 13, 242-251.