(1)
Hendrykowski, M. Intertekst W Adaptacji Filmowej. 10.14746/i 2013, 13, 266-272.