(1)
Hendrykowski, M. Manhattan Woody’ego Allena. Poetyka Introdukcji. 10.14746/i 2013, 12, 17-31.