(1)
Babecki, M. Głęboka Dystrakcja Jako Zasada Semiotyczna W społecznie zaangażowanych Grach przeglądarkowych O Tematyce Politycznej. 10.14746/i 2023, 33, 25-47.