(1)
Makuch, S. Rola Regulacji Prawnych W kształtowaniu treści Gier I mechanizmów Ich Promocji Na przykładzie Wybranych Zagadnień Ochrony konsumentów. 10.14746/i 2023, 33, 163-173.