(1)
Sławnikowski, W. Filmowość Marii Antoniego Malczewskiego. 10.14746/i 2023, 34, 283-298.