(1)
Gajewska, G. Ciała Protetyczne W Anglosaskich Utworach Fantastycznonaukowych. Ujęcie Posthumanistyczne. 10.14746/i 2023, 34, 319-336.