(1)
KubiƄski, P. Bergman Vs. Batman. Chwyt Technicznej Deziluzji W Grach Wideo Na Tle Praktyk Literackich I Filmoznawczych. 10.14746/i 2015, 16, 113-123.