(1)
Trzęsowski, L. Wycieczka W Nieznane. Rozmowa Z Lechosławem Trzęsowskim, Operatorem Filmowym, Autorem zdjęć Do Szkolnych Etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) I "Koncert życzeń" (1967). 10.14746/i 2015, 16, 255-264.