(1)
Czaja, J. W Poszukiwaniu śladów przeszłości – Komiks Jako Medium małej I Wielkiej Historii (przykład powieści Graficznych Nie Pojedziemy Zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa I Zaduszki Rutu Modan). 10.14746/i 2015, 17, 139-150.