(1)
Rojek, P. Penelopa I Jej współczesne Filmowe Inkarnacje. 10.14746/i 2015, 17, 177-187.