(1)
Zwierzchowski, P. Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch Filmach Kazimierza Karabasza. 10.14746/i 2015, 17, 291-298.