(1)
KAROLAK, N. Autobiograficzne Filmy Terayamy Shujiego Na Tle japoĊ„skiej Nowej Fali. Na Pograniczu Kina I Teatru. 10.14746/i 2016, 19, 280-290.