(1)
SZCZEPAŃSKI, T. Z dziejów Francuskiej Debaty O Kinie Stalinowskim. 10.14746/i 1, 18, 33-62.