(1)
Jazdon, M. Dokumentarzyści I Krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści „nowej zmiany”. 10.14746/i 2017, 20, 15-46.