(1)
Hendrykowska, M.; Hendrykowski, M. Pierwsza Ekranizacja Pana Twardowskiego. 10.14746/i 2017, 20, 149-160.