(1)
Rojek, P. Bohater Mityczny W Matce Ziemi Piotra Złotorowicza. 10.14746/i 2017, 20, 280-288.