(1)
Hendrykowski, M. Wokół Definicji Parodii Filmowej. 10.14746/i 2014, 14, 29-38.