(1)
Sulejewska, J. Afirmatywny Charakter Parodii w La Puppé Timothy’ego Greenberga. 10.14746/i 2014, 14, 111-115.