(1)
Mąka-Malatytńska, K. Parodie, Trawestacje, uwertury – Znaczenie zabiegów Stylizacyjnych w szkolnych Etiudach Marka Piwowskiego. 10.14746/i 2014, 14, 129-141.