Powierska, A. (2018). Życie animowane. Autyzm opowiadany, rysowany, doświadczany. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), 99–110. https://doi.org/10.14746/i.2017.30.08