Przybysz, H. (2019). Artysta jako nieświadomy neurobiolog. Filmoznawczo-neurokognitywistyczna analiza myśli Hugo Münsterberga i Lwa Kuleszowa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), 137-147. https://doi.org/10.14746/i.2019.34.08