Skowronek, B. (2020). Warstwa werbalna ścieżki dźwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), 215–223. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.14