KolasiƄska-Pasterczyk, I. (2021). Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus theologicus (trzy wizje biblijnej sceny). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 27-45. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.02